Cez hraničné priechody vo Vyšnom Nemeckom a v Ubli bolo na Ukrajinu prepravených už 6 566 270 kilogramov humanitárnej pomoci. Upozornila na to hovorkyňa Finančnej správy SR Martina Rybanská s tým, že ju od 1. do 14. marca cez slovensko-ukrajinskú štátnu hranicu prepravilo 1 984 vozidiel.


Humanitárnu pomoc pre Ukrajinu je možné prepraviť iba cez hraničné priechody Vyšné Nemecké – Užhorod a v prípade dopravných prostriedkov do 3,5 tony aj cez hraničný priechod Ubľa – Malyj Bereznyj. Hraničný priechod Veľké Slemence – Mali Selmenci je určený pre peších cestujúcich a cyklistov.

Na každý tovar, ktorý vstupuje na Ukrajinu, je nutné podať colné vyhlásenie (CV), ktoré môže mať rôzne formy v závislosti od druhu tovaru. Okrem toho je potrebné mať pri sebe pre potreby kontroly colných orgánov čitateľný zoznam tovaru podľa vzoru, ktorý je zverejnený na portáli finančnej správy.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému:

(Inzercia)