Ministerstvo práce pripravilo dvojjazyčnú slovensko-ukrajinskú verziu tlačiva na žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi. O dávky v hmotnej núdzi môže požiadať každý občan Ukrajiny, ktorému cudzinecká polícia vystaví doklad odídenca. Rezort okrem toho pripomína, že podľa zákona majú deti z Ukrajiny nárok aj na dotáciu na stravu.


V prípade občanov Ukrajiny sa neposudzujú príspevky na bývanie či aktivačné príspevky, preto je upravená forma žiadosti vecne prispôsobená. Zamestnanci úradu práce by mali byť prítomní aj vo veľkokapacitnom centre pre utečencov v Michalovciach. Občania Ukrajiny by na jednom mieste mali dostať preukaz odídenca, požiadajú o dávky v hmotnej núdzi a dostanú aj poradenstvo.

Deti z Ukrajiny majú nárok na dotáciu na stravu v materskej či základnej škole. Zákon o dotáciách totiž umožňuje poskytnúť dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa aj deťom cudzích štátnych príslušníkov. Podmienkou je, aby dieťa navštevovalo školu v súlade s príslušnými právnymi predpismi a bolo súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Ukrajinci so štatútom odídenca majú nárok na tieto dávky aj v prípade, ak ešte nestihli požiadať o dávku v hmotnej núdzi.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému:

(Inzercia)