Skupine ČSOB sa v prvých troch mesiacoch tohto roku podarilo navýšiť čistý zisk z minuloročných 20,8 milióna eur na 24,5 milióna. Okrem výsledkov banky sú v tomto čísle započítané aj výsledky sesterských spoločností vrátane ČSOB Poisťovne.


Objem úverov ku koncu marca dosahoval 11,2 miliardy eur. Vklady a úvery prijaté od klientov zase dosahovali 8,2 miliardy eur.

ČSOB sa podarilo navýšiť čisté úrokové výnosy o 11,4 percenta na 63,3 milióna eur. O 3,8 percenta na 21,9 milióna eur narástli aj čisté výnosy z poplatkov a provízií. Podľa banky bol tento rast podporený nárastom počtu transakcií a platobných služieb aj v dôsledku pokračujúceho trendu bezhotovostných platieb a nárastu počtu klientov.

ČSOB sa podarilo znížiť prevádzkové náklady zo 63,7 milióna na 59,1 milióna eur. Banka vysvetľuje, že medziročný pokles bol spôsobený zavŕšením procesu fúzie s bývalou OTP Bankou Slovensko a využitím synergií. Naďalej jej rastú náklady spojené s investíciami do digitalizácie a rozvoj služieb nad rámec bankovníctva.

„Prvé tri mesiace tohto roka boli opäť raz neporovnateľné v tými v roku 2022. Po vlaňajšom rekordnom raste záujmu o hypotéky, ktorý sme v ČSOB zaznamenali, vidíme teraz pomalší rast záujmu o tento typ financovania. Vzhľadom na vysokú porovnávaciu bázu a rast úrokových sadzieb je to nie len logické, ale aj zodpovedné, nakoľko v časoch pretrvávajúcej ekonomickej neistoty klienti volia radšej opatrnosť,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ČSOB Daniel Kollár.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: