Skupine ČSOB sa v prvom štvrťroku tohto roka podarilo až trojnásobne navýšiť svoj zisk. Ten dosiahol 17,7 milióna eur. Vlani to bolo 5,3 milióna. Vo výsledku sú započítané všetky firmy skupiny ČSOB vrátane ČSOB Poisťovne.

„Tento veľmi postupný návrat k ziskovosti na úroveň nevyhnutnú pre stabilitu sektora, kopírujúci tiež vývoj v iných krajinách, treba vnímať najmä v kontexte nízkej porovnávacej bázy z minulého roka, kedy boli výsledky negatívne ovplyvnené začiatkom pandémie, vývojom na finančných trhoch a zdvojnásobením bankového odvodu,“ vraví Daniel Kollár, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ČSOB.

Čisté úrokové výnosy ČSOB sa medziročne nezmenili a dosiahli 49,3 milióna eur. Naopak čisté výnosy z poplatkov a provízií medziročne klesli o 1,6 percenta na 17,3 milióna eur.