Finančná správa a Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) v piatok (25. marec) podpísali memorandum o spolupráci. Do budúcnosti má zamedziť napríklad korupčným praktikám s dotáciami. Informovala o tom finančná správa na svojej webovej stránke.


Obe strany si budú vzájomne vymieňať informácie najmä v prípadoch, kedy by mohlo dôjsť k neplneniu daňových povinností zo strany žiadateľov, či ich prípadných subdodávateľov. Vzájomná výmena informácií má prispieť k lepšej identifikácii prípadných daňových deliktov a ochráni prostriedky z národného i európskeho rozpočtu.

Hlavným cieľom oboch inštitúcií je však do budúcnosti zabrániť opakovaniu korupčných káuz spojených s čerpaním dotácií. „Teší ma, že sa nám podarilo nadviazať hlbšiu spoluprácu, z ktorej budú profitovať obidve strany. Verím, že aj vďaka tomuto memorandu zamedzíme opakovaniu prípadov, aké sa udiali v minulosti,“ skonštatoval prezident finančnej správy Jiří Žežulka.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: