Okrem priznania zárobkov z minulého roka musia ľudia do konca marca zaplatiť aj daň z predaja nehnuteľnosti a uviesť to v daňovom priznaní. Týka sa to hlavne tých, ktorí dom či byt vlastnili menej ako päť rokov po sebe. Zároveň nezáleží na tom, či bol majetok kupovaný, zdedený alebo darovaný.

Finančná správa zároveň pripomína, že čoskoro vyprší termín daňovej amnestie na daň z predaja nehnuteľnosti medzi rokmi 2016 až 2020. Ak niekto v týchto rokoch predal nehnuteľnosť a nepriznal z toho zisk, musí to urobiť najneskôr do konca februára tohto roka. V opačnom prípade mu hrozí pokuta.

Bez pokuty do konca februára

„Finančnej správe sa podarilo priniesť do štátneho rozpočtu 2,5 milióna eur, keď ešte v minulom roku v rámci listovej kampane rozposlala 13-tisíc daňovníkom upozorňujúce listy, aby podali daňové priznanie k príjmu z predaja nehnuteľností a daň zaplatili,“ tvrdí hovorkyňa daniarov Martina Rybanská.

Z toho približne 1,8 milióna eur sa podarilo získať od daňovníkov, ktorí po doručení listu dodatočne podali daňové priznanie. Zvyšných 700-tisíc eur finančná správa zinkasovala od tých, ktorí už vedeli o tejto povinnosti a podali daňové priznanie za rok 2020.

Z oneskorencov z rokov 2016 až 2020 podľa daniarov zostalo približne 9 000 daňovníkov, ktorí príjem nepriznali.„Ak tak urobia do konca februára tohto roka, na úrokoch sa im odpustí spolu približne 500-tisíc eur,“ dodala M. Rybanská.

Koho sa (ne)týka daň z predaja nehnuteľnosti

Zaplatiť daň z predaja nehnuteľnosti a podať daňové priznanie k zisku z tohto predaja musí v tomto roku každý, kto vlani predal nehnuteľnosť a vlastnil ju menej ako päť rokov.Daniari počítajú začiatok vlastníctva nehnuteľnosti odo dňa vkladu do katastra, rozhodnutia štátneho orgánu alebo v prípade dedenia sa vlastníctvo začína smrťou poručiteľa.

Platiť daň z predaja nehnuteľnosti a podávať k tomu daňové priznanie nemusia ľudia v prípadoch, kedy majetok predali v rámci reštitučných zákonov. Ide napríklad o zákony o súdnej rehabilitácii, zmiernení následkov niektorých majetkových krívd, mimosúdnych rehabilitáciách či úprave majetkových vzťahov a vysporiadaní nárokov v družstvách.

Daň z predaja nehnuteľnosti
Na konci februára vyprší daňová amnestia na daň z predaja nehnuteľnosti z rokov 2016 až 2020. (Ilustračné foto: Pexels)

Zárobok z predaja nehnuteľnosti sa zároveň považuje za takzvaný pasívny príjem, ktorý treba zdaniť. To znamená, že ak niekto priznáva napríklad len príjem z predaja domu či bytu, nemôže si uplatniť nezdaniteľné minimum na daňovníka či manželku. Nezdaňuje sa celý príjem z predaja. Bývalý majiteľ si z toho môže odpočítať výdavky na nehnuteľnosť.

Sadzba dane pri predaji nehnuteľnosti je klasických 19 percent. Platí to len na sumu, ktorá nepresiahne 37 981,94 eura. Každé euro nad touto hranicou sa potom zdaňuje sadzbou 25 percent.

Ľudia si môžu uplatniť výdavky

Aj pri zisku z predaja rodinného domu či bytu si ľudia môžu uplatniť výdavky. Záleží však od toho, ako bývalý majiteľ k nehnuteľnosti prišiel. Ak ju napríklad kúpil, jeho výdavkom je kúpna cena. Pri nehnuteľnosti, ktorú niekto zdedil, sa je výdavkom všeobecná cena nehnuteľnosti určená v uznesení o dedičstve.

Ak niekto získal majetok darovaním, pri predaji musí posúdiť, či by bol príjem z predaja nehnuteľnosti u darcu oslobodený od dane. Ak bol oslobodený od dane v čase darovania, výdavkom je cena nehnuteľnosti zistená súdnym znalcom. V prípade, že od dane oslobodený nebol, výdavkom je cena nehnuteľnosti, za ktorú ju kúpil darca.

V rámci predaja nehnuteľnosti, ktorá bola zahrnutá v obchodnom majetku, je výdavkom jeho zostatková cena. Do výdavkov sa môžu počítať napríklad aj opravy, údržba, úhrada za prevod členských práv, úroky z úverov na bývanie či poplatky, ktoré s bankovým úverom súvisia.

Daň potom platí z rozdielu sumy, za ktorú nehnuteľnosť majiteľ predal a výšky výdavkov. Rozdiel pritom môže byť vysoký, keďže ceny nehnuteľností už niekoľko rokov za sebou rastú.

Daň z predaja nehnuteľnosti v praxi (príklad)

Pani Jana Kováčová bola vlani zamestnaná a jej príjem zo závislej činnosti predstavoval sumu 17 740 eur. Okrem príjmu zo zamestnania dosiahla aj príjem z predaja bytu obstaraného v roku 2018 kúpou za 55-tisíc eur. Výdavky, ktoré vynaložila na opravu bytu, predstavovali sumu 2 500 eur. Daňový bonus na svoje dve deti si už uplatňovala v mesačnej mzde u zamestnávateľa.

  • Príjem zo zamestnania: 17 740 eur
  • Zaplatené odvody: 2 377,16 eura
  • Príjem z predaja bytu: 75 000 eur
  • Kúpna cena bytu: 55 000 eur
  • Výdavky vynaložené na opravu bytu: 2 500 eur
  • Základ dane z príjmov zo zamestnania: 15 362,84 eura
  • Základ dane z príjmu z predaja bytu: 17 500 eur
  • Základ dane z príjmov zo zamestnania znížený o nezdaniteľné minimum: 10 851,41 eura
  • Súčet základov dane z obidvoch príjmov: 28 351,41 eura
  • Daň z predaja nehnuteľnosti a príjmu: 2 467,83 eura (odpočítané daňové preddavky a bonus na deti)