Istý Albert raz povedal, že všetko je relatívne. Niekto iný zase o Slovákoch povedal, že sú pri investovaní konzervatívni. Konzervatívna investícia je však pojem relatívny. Vlastne, každé označenie rizikovosti nejakej investície je relatívne.

Názvy investičných stratégií, resp. investičných balíkov najčastejšie pozostávajú zo slov konzervatívna, vyvážená a dynamická. Aký je rozdiel medzi konzervatívnou a dynamickou stratégiou? Nemusí byť žiadny, ak sa porovnajú ponuky konkurenčných spoločností.

Otázka na zamyslenie: Čo znamená ochota podstúpiť investičné riziko? Je to priebeh investície od začiatku po koniec alebo možný nezdar na jej konci? Štatistika hovorí, že so zvyšujúcim sa trvaním investície klesá pravdepodobnosť jej neúspechu. Teda z veľmi dlhodobého hľadiska sú investície vždy úspešné.

Konzervatívna investícia pre mnohých znamená nízkoriziková

Riziko teda spočíva vo vývoji hodnoty investície a pri krátkodobých investíciách aj v ich ukončení. Vieme, že akcie sú rizikovejšie ako dlhopisy, a tie sú zase rizikovejšie ako pokladničné poukážky. Akcie by sme mohli označiť ako dynamické a pokladničné poukážky ako konzervatívne.

Pojem konzervatívna investícia evokuje nízkorizikovú. Vo svojej podstate by takýto fondový balík mohol obsahovať predovšetkým fondy zamerané na pokladničné poukážky, možno dlhopisy a ak už akcie, tak pravdepodobne iba zanedbateľný podiel.

Pojem dynamický evokuje síce rizikový, ale s rozumom. Určite neprekvapí, ak by takýto balík obsahoval akcie, na diskusiu by ostal iba ich podiel prípadne pôvod.

Toľko k úvahám a teoretizovaniu. Poďme do praxe. Najprv si dajme krátku anketu. Ktoré z týchto portfólií je podľa vás konzervatívne, ak ich zloženie je nasledujúce? (Článok pokračuje po zodpovedaní anketovej otázky)