Nech ste označili ktorúkoľvek odpoveď, vybrali ste správnu. Všetky majú vo svojom názve slovo „konzervatívne“. Tieto portfóliá tak agenti ponúkajú klientom, ktorí sa považujú za konzervatívnych (resp. ich za konzervatívnych na základe investičných dotazníkov považujú agenti).


Čo je to vlastne konzervatívny klient? Oranžová obálka považuje za konzervatívneho investora takého, ktorý „preferuje skôr tradičné produkty finančného trhu s nízkymi alebo žiadnymi výkyvmi v cene“. Z pohľadu potenciálneho výnosu je „popri riziku znehodnotenia vlastného majetku druhoradým problémom“.

Jasne stanovená definícia toho-ktorého investora neexistuje. Sú iba slovné opisy, čo by klient mohol požadovať a očakávať, no konkrétne návrhy na investičné riešenia či použitie konkrétnych investičných nástrojov nie sú.

Na druhej strane je pre presné určenie zloženia balíka potrebné poznať trvanie investície. Pri balíkoch uvedených v ankete ide o ponuku pre klienta bez ohľadu na trvanie investície. Teda podľa ich tvorcov sú konzervatívne bez ohľadu na to, či ide o ročnú alebo dvadsaťročnú investíciu.

Je na škodu klienta, ak je pri svojej konzervatívnosti pri dlhodobom umiestnení úspor zameraný na bankové produkty. No je nebezpečné, ak dostane konzervatívne riešenie, ktoré mu pandemický prepad z minulého roku v priebehu mesiaca ubral 10 až 20 percent z jeho úspor.

Autor článku Pavel Škriniar pôsobí ako odborný asistent na Katedre podnikových financií Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave.