Mnohí podnikatelia sa snažia zaplatiť na daniach čo najmenej. Do výdavkov preto často dávajú aj také náklady, ktoré majú charakter osobnej spotreby. Viaceré firmy takto kupujú aj byty. Nielenže si znížia daňový základ, ale odpočítajú si pri kúpe bytu aj daň z pridanej hodnoty (DPH).

Finančná správa teraz začala preverovať, či je takýto odpočet oprávnený. Ak si chce firma kúpiť byt a odpočítať si z neho DPH, mala by ho využívať na podnikateľské účely. V praxi sa však deje aj to, že v takomto byte býva majiteľ danej firmy.

Kontrolóri Finančnej správy preverovali 60 daňových subjektov, či si oprávnene odpočítali daň z pridanej hodnoty pri kúpe nehnuteľnosti. V 21 prípadoch zistili porušenie zákona. Podľa Finančnej správy tak štátnemu rozpočtu ušetrili 389-tisíc eur. Z tejto sumy už daňové subjekty zaplatili 83 percent.

Kontrolovať chcú aj autá

Daňováci pri kontrole porovnávali údaje z katastra nehnuteľností s daňovými priznaniami a informáciami v kontrolných výkazoch. „Vo viacerých prípadoch v nehnuteľnostiach bývali majitelia či konatelia spoločností, prípadne ich prenajímali s oslobodením od DPH, teda nemali nárok na uplatnenie odpočtu DPH na vstupe. Prípadne si uplatnili daň na vstupe a následne pri predaji nepriznali DPH z predaja,“ informovala Finančná správa.

Najväčší počet porušení odhalili kontrolóri v Bratislave. „V hlavnom meste bol aj najvyšší nález, a to v sume 61-tisíc eur a týkal sa prípadu obstarania bytu a garážového miesta,“ uviedla Finančná správa.

Finančná správa tvrdí, že v podobných kontrolách bude pokračovať. Najbližšie sa chcú zamerať na kúpu luxusných áut, pri ktorých si firmy odpočítali DPH.