Finančná správa v týchto dňoch doručí daňovníkom prvé oznámenia o novom indexe daňovej spoľahlivosti. Celkovo rozpošle postupne viac ako 600-tisíc oznámení. Po novom bude hodnotenie daňových subjektov verejne dostupné.


Hodnotenými sú podnikatelia, ktorí boli registrovaní na daň z príjmov do 31. decembra 2019, aktuálne platná registrácia nebola a nie je prerušená, k dátumu hodnotenia nie sú v konkurze alebo v likvidácii a v podanom daňovom priznaní k typu B uviedli za posledné zdaňovacie obdobie nenulové príjmy z podnikania alebo vykázali stratu z podnikania.

Prepočet indexu sa vykoná automatizovaným algoritmom na základe kritérií, ktoré sú vyjadrením plnenia povinností voči finančnej správe podľa daňového poriadku alebo osobitných predpisov a na základe ekonomických ukazovateľov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: