Index daňovej spoľahlivosti čakajúod januára 2022 zmeny. Po novom by mal byť verejný, transparentný a podnikatelia sa budú hodnotiť aj v rámci plnenia ekonomických ukazovateľov. Okrem toho budú mať aj možnosť podať námietku. Prezident finančnej správy Jiří Žežulka už pracovnú verziu v piatok (26.11.) predstavil zástupcom daňových poradcov a komôr, ktorí sú súčasťou Konzultačnej rady.

Kritériá hodnotenia v indexe by mali byť zverejnené na portáli finančnej správy tak, aby podnikateľ dokázal sám identifikovať, podľa počtu bodov priradených k jednotlivým porušeniam, svoj typ indexu. Ak zistí prípadnú nekorektnosť v oznámených porušeniach právnych predpisov, bude môcť podať námietku. Následne finančná správa vypracuje zoznam daňových subjektov s uvedením prideleného indexu.

Prizvaní členovia Konzultačnej rady mali možnosť klásť otázky. Konzultačná rada je poradným orgánom prezidenta a jej úlohou je vytvoriť platformu pre diskusiu, hľadanie riešení a dohody medzi vedením finančnej správy a predstaviteľmi odborných inštitúcií pri príprave dôležitých rozhodnutí. Finančná správa pripravuje k zmenám pri indexe aj informačnú kampaň.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: