Od 1. januára 2022 sa hranica chráneného príjmu pred exekúciou pri neprednostných pohľadávkach posúva zo sto na 140 percent životného minima. Spolu s ňou sa zmení aj chránená suma za vyživovanú osobu a hranica takzvanej zrážky bez obmedzenia. Vyplýva to z nariadenia o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia, ktoré v stredu (20. október) schválila vláda.


Najzásadnejšou zmenou v exekučných podmienkach bude výška sumy, ktorá je pred exekútorom nedotknuteľná. V reálnych číslach dnes musí ľuďom s exekúciou zostať z výplaty aspoň 218,06 eura mesačne. Po novom to už bude 305,28 eura. Úroveň chránenej sumy sa ešte zvýši o 76,32 eura, ak je dlžník povinný poskytovať výživné.

Zmenou prejde aj takzvaná zrážka bez obmedzenia. Ide o hranicu príjmu, nad ktorou môže zvyšok výplaty dlžníka exekútor zobrať bez obmedzenia. Aktuálne je limit nastavený vo výške 327,09 eura. Po novom by to mal byť trojnásobok sumy, ktorú exekútor nemôže strhnúť. Limit na zrážky tak stúpne na 915,84 eura mesačne.