Kto a ako môže podať návrh na exekučné konanie?

Kto a ako môže podať návrh na exekučné konanie?

Exekúcia je proces vymáhania dlhov a pohľadávok. Môže ísť o nedoplatok na sociálnom poistení, dlh na daniach, nesplácanie úverov a podobne. Veriteľ je oprávnený na základe vykonateľného rozhodnutia, ktoré je zároveň exekučným titulom, začať s exekúciou. Exekúciou sa...