Už to nebude sto, ale rovno 140 percent živnotného minima. Toľko peňazí by malo ľuďom zostať pri exekúcii z výplaty či z iných príjmov od začiatku budúceho roka. Počíta s tým návrh nariadenia vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia, ktorý predložil rezort spravodlivosti. Exekučné zrážky zo mzdy 2022 by sa tak mali výraznejšie zmeniť.

Aj keď s novými úpravami prišlo ministerstvo spravodlivosti, v skutočnosti je to jedno z opatrení, ku ktorému sa súčasná vláda zaviazala v programovom vyhlásení. Ak zmena prejde vládou, ešte viac peňazí by malo byť pred exekútorom chránených v prípade, že sa dlžník stará napríklad o dieťa. Upraví sa aj takzvaná zrážka bez obmedzenia.

Exekučné zmeny už verejnosti pripomínal aj minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Ten na sociálnej sieti napísal, že „dnes majú exekútori obrovskú moc nad ľuďmi. Z výplaty strhnú takmer všetky peniaze a nenechávajú nič na živobytie.” Slovenská komora exekútorov (SKE) mu odkázala, že zo súdnych exekútorov urobil zločincov.

 • Vypočítajte si vašu čistú mzdu aj na našej kalkulačke TU.
 • Exekučné zrážky zo mzdy 2022

  Najzásadnejšou zmenou v exekučných podmienkach bude výška sumy, ktorá je pred exekútorom nedotknuteľná. Od januára by mala podľa nariadenia stúpnuť zo súčasných sto na 140 percent sumy životného minima. V reálnych číslach dnes musí ľuďom s exekúciou zostať z výplaty aspoň 218,06 eura mesačne. Po novom by to už bolo 305,28 eura.

  Cieľom návrhu nariadenia je podľa rezortu spravodlivosti upraviť rozsah zrážok zo mzdy tak, aby suma, ktorá sa nesmie zraziť dlžníkovi zo mzdy v exekučnom konaní, brala do úvahy vysoký rast životných nákladov alebo prípadné negatívne dopady pandémie sa peňaženky obyvateľstva s dlhmi. Okrem toho by mala byť nová úprava aj sčasti motivačná.

  „Navrhovaná právna úprava má motivovať povinných zaradiť sa na trh práce a uspokojiť pohľadávky oprávnených za súčasného zachovania príjmu povinného v takej výške, ktorý je potrebný pre zachovanie dôstojného života povinného, zabezpečovanie potrieb rodiny a domácnosti,” píše ministerstvo spravodlivosti v odôvodnení návrhu.

  SKE upozorňuje, že z mnohých exekúcií po prijatí nového nariadenia nebude možné strhnúť na splácanie dlhu nič a stanú sa tak v prípade nemajetných ľudí nevymožiteľnými. Zrážky zo mzdy patria podľa komory medzi najmenej invazívne spôsoby zásahu do práv a majetku slovenského dlžníka.

  „Ak súdni exekútori nebudú môcť tento spôsob uplatňovať, budú musieť podstatne častejšie siahať k tvrdším nástrojom,” tvrdí SKE s tým, že vláda tiež nedomyslela, že najväčším veriteľom je práve štát. Na dlhy neplatičov, ktoré si vymáha, sa tak podľa exekútorov budú skladať nakoniec všetci.

  Exekučné zrážky zo mzdy 2022
  Exekučné zrážky zo mzdy 2022 (ilustračný obrázok, zdroj: Pixabay)

  Viac zostane aj rodičom

  Úroveň chránenej sumy sa ešte zvýši, ak je dlžník povinný poskytovať výživné. To znamená, že sa napríklad stará o dieťa, ale platí to aj na zarábajúceho manžela či manželku. V praxi sa tak suma zvýši ešte o ďalších 25 percent z celkovej chránenej sumy. Aj súčasná legislatíva ráta s rovnakým percentom. Počíta sa zo základnej sumy životného minima, čo je v reálnych číslach 54,52 eura. Po novom to bude 76,32 eura.

  Sekundárnym cieľom úpravy je podľa rezortu spravodlivosti aj dosiahnutie uspokojenia tých pohľadávok, ktoré by inak boli nedobytné. To sú prípady, kedy dlžník nemá majetok a nechce sa zamestnať, pretože sa bojí zrážok zo mzdy. „Je potrebné zdôrazniť, že navrhovaná právna úprava bude zohľadňovať explicitne aj charakter pohľadávky. Čiže zvýšenie základnej sumy sa týka neprednostných pohľadávok,” tvrdí rezort.

  Exekútori ale hovoria, že ľudia sa práci nevyhýbajú preto, že sa obávajú zrážok. „Vyšší príjem dlžníka je cestou k rýchlejšiemu splateniu dlhu. Pokiaľ dlžník odmieta vyšší príjem, spochybňuje tak celú svoju povinnosť uhradiť svoje záväzky. Štát by mal v tejto situácii jasne povedať, že splácanie dlhov je povinnosť každého občana – a nie, že treba hľadať všetky cesty, ako sa jej vyhnúť,“ poznamenal prezident SKE Miroslav Paller.

  Zmenou prejde aj takzvaná zrážka bez obmedzenia. Ide o hranicu príjmu, nad ktorou môže zvyšok výplaty dlžníka exekútor zobrať bez obmedzenia. Aktuálne je limit nastavený vo výške 150 percent životného minima. V reálnych číslach ide o sumu 327,09 eura. Po novom by to mal byť trojnásobok sumy, ktorú exekútor nemôže strhnúť. Limit na zrážky bez obmedzenia by sa tak mal vyšplhať na 915,84 eura mesačne.

  Ako to bude vyzerať v praxi

  Dlžníkovi s exekúciou musí na jeho osobnú potrebu v súčasnosti zostať minimálne 218,06 eura mesačne. Táto suma sa zvyšuje o ďalších 25 percent životného minima na každú vyživovanú osobu, čiže napríklad aj na zarábajúceho manžela a deti. Napríklad rodine s dvoma deťmi tak musí ostať na vlastnú spotrebu aspoň 381,60 eura mesačne.

  Zostávajúca čiastka až do sumy 1,5-násobku životného minima sa potom ešte delí na tretiny. Pri neprednostných pohľadávkach, ako napríklad splátky úverov, ide na splácanie exekúcie jedna tretina a dve tretiny ostávajú dlžníkovi. Pri prednostných ako sú výživné idú dve tretiny na splátky a zvyšok zostáva dlžníkovi.

  Od januára by dlžníkovi s minimálnou mzdou, ktorý musí ešte vyživovať manželku a dve deti, malo z výplaty zostať minimálne 534,24 eura. V čistom ale od januára budúceho roka takýto zamestnanec zarobí 525,65 eura mesačne. Exekútor mu tak nebude môcť strhnúť ani jedno euro a veriteľ nedostane z dlhu v podstate nič.

  Prečítajte si ďalšie články na túto tému: