Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré si pre pandémiu odložili splatnosť poistného, budú mať na zaplatenie dlžnej sumy viac času. Vláda schválila, že splatnosť poistného sa bude posúvať postupne o tri mesiace až do roku 2023.

Podľa Sociálnej poisťovne sú lehoty splatnosti poistného na sociálne poistenie za zamestnávateľa a za SZČO nasledovné:

  • za marec 2020 do 30. septembra 2021
  • za máj 2020 do 31. decembra 2021
  • za jún 2020 do 31. marca 2022
  • za júl 2020 do 30. júna 2022
  • za december 2020 do 30. septembra 2022
  • za január 2021 do 31. decembra 2022
  • za február 2021 do 31. marca 2023
  • za marec 2021 do 30. júna 2023
  • za apríl 2021 do 30. septembra 2023