Ministerstvo financií očakáva, že v nasledujúcich rokoch bude nárast daňových príjmov každoročne dosahovať 1 až 1,5 miliardy eur. To predstavuje medziročný rast o štyri percentá.

S takýmto rastom daňových základní počíta aj aktuálna makroekonomická prognóza. V daňovej prognóze ministerstvo predpokladá stabilnú úspešnosť výberu daní, ekonomiku by pritom už mohli podporiť aj investície z Plánu obnovy a odolnosti EÚ.