Nový majiteľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Stabilita menoval do dozornej rady firmy troch nových členov. Národná banka Slovenska zverejnila, že novými členmi dozornej rady sa stanú Lenka Vargová, Marek Adamec a Rita Markuseková.


Všetkých troch do dozornej rady navrhla spoločnosť IaD Investments. Tá nedávno získala 35,4 % podiel na hlasovacích právach v DDS Stabilita. Väčšinu hlasovacích práv pritom držia spoločnosti, ktoré sú spriaznené s IaD Investments – Pro Partners Holding vlastní 30,9 % podiel na hlasovacích právach a ďalších 30,8 percenta ovláda Aspius holding.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému:

(Inzercia)