Národná banka Slovensko súhlasila s vymenovaním Floriana Schumiho, za člena dozornej rady spoločnosti Diners Club CS. Schumi je generálnym riaditeľom rakúskej DC Bank. Tá je zodpovedná za vydávanie kariet Diners Club v Rakúsku.


V súčasnosti má Diners Club na Slovensku troch členom dozornej rady. Všetci traja sú z Rakúska.