Energetická chudoba ohrozuje najmä osamelých seniorov, jednorodičovské domácnosti či mnohočlenné rodiny. Upozornila na to analytička Wood & Company Eva Sadovská. Energeticky chudobnými sa môžu podľa nej stať domácnosti, ktorých výdavky na bývanie sú vyššie ako 40 percent disponibilných príjmov. V takom prípade ide o stav, kedy sú domácnosti „preťažené nákladmi na bývanie“.


Na Slovensku je bývanie najväčšou záťažou najmä pre domácnosti jedného dospelého člena, teda osamelého seniora, dospelého žijúceho „single“ alebo jedného dospelého s dieťaťom. Nadmerne vysoké náklady na bývanie má 16 percent až 19 percent obyvateľov z takýchto domácností. Miera preťaženia nákladmi na bývanie sa tak týka viac ako 178-tisíc Slovákov a Sloveniek.

Energetická chudoba tiež nezávisí iba od finančnej situácie domácností a ich schopnosti čeliť vysokým cenám energií, ale aj od kvality bytov a domov. Zhruba 309-tisíc obyvateľov Slovenska podľa analýzy E. Sadovskej žije v nedostatočne vykurovaných príbytkoch.

Neschopnosť zabezpečiť si v byte alebo dome adekvátne teplo sa týka vo väčšej miere osamelých seniorov (až 11,6 % z nich), ale aj mladších osamelých alebo domácností dvoch dospelých s aspoň jedným seniorom. S týmto problémom sa vo väčšej miere potýkajú aj jednorodičovské domácnosti či domácnosti minimálne troch dospelých s deťmi.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: