Európska komisia dnes zverejnila energetický plán REPowerEU, ktorého cieľom je zníženie závislosti od dovozu energetických surovín z Ruska. Plán dáva hlavný dôraz na úspory energií ako na najrýchlejšie dostupné a najlacnejšie riešenie. Upozornila na to platforma Budovy pre budúcnosť (BPB), ktorá tento návrh privítala.


Platforma ocenila, že v akčnom pláne je okrem úspor energie aj podpora rozvoja obnoviteľných zdrojov energií a diverzifikácia zdrojov. Predseda správnej rady platformy BPB Peter Robl hovorí, že dôrazu na úspory energie sa na Slovensku venuje pomerne malá pozornosť.

„Budovy majú najväčší potenciál prispieť k slovenskej nezávislosti nielen od ruských fosílnych palív. Zvýšením intenzity obnovy budov vieme do konca roku 2025 znížiť celkovú spotrebu zemného plynu v SR až o takmer 13 percent,“ vyhlásil P. Robl s tým, že veľkou výzvou bude to, ako zrýchliť opatrenia na dosiahnutie úspor energie.

Jednou z možností je podľa neho široká propagácia a podpora rýchlych, technicky aj administratívne efektívnych opatrení. „Príkladom nám môžu ísť viaceré krajiny, ktoré sa už touto cestou vydali, napríklad Česká republika,“ dodal.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: