Od januára sa zvýšia všetky dôchodky. Zvyšovanie dôchodkov v roku 2022 pocítia starobní, predčasní ako aj invalidní dôchodcovia. Polepšia si aj ľudia, ktorí poberajú vdovský či vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok. V porovnaní so súčasnosťou tieto penzie vzrastú o 1,3 percenta.


Na rozdiel od predchádzajúcich rokov štát už negarantuje žiadnu minimálnu sumu zvýšenia dôchodku. Ešte v roku 2021 sa starobné dôchodky zvyšovali o dve percentá, minimálne však o 9,40 eura. Napríklad dôchodok vo výške 350 eur sa v roku 2021 zvýšil 9,40 eura. V roku 2022 penzia v sume 350 eur vzrastie len o 4,60 eura.

Aj keď sa zvyšovanie dôchodkov v roku 2022 odvíja od inflácie, penzisti sa musia pripraviť na to, že ich reálny dôchodok prakticky klesne. V súčasnosti je totiž inflácia oveľa vyššia než v čase, keď sa o zvyšovaní dôchodkov rozhodlo. Podľa údajov Štatistického úradu SR v novembri sa ceny medziročne zvýšili o 5,6 percenta.

Štatistický úrad pritom samostatne sleduje aj infláciu v domácnostiach dôchodcov a v nízkopríjmových domácnostiach. Táto inflácia vyjadruje, o koľko vzrástli ceny tovarov a služieb, ktoré využívajú penzisti. V novembri sa tak pre nich ceny medziročne zvýšili o 5,4 percenta. Keďže dôchodky porastú len o 1,3 percenta, penzisti si za svoj zvýšený dôchodok budú môcť dovoliť kúpiť menej tovarov a služieb ako v roku 2021.

Napríklad ak má penzista dôchodok 500 eur, potreboval by, aby jeho penzia vzrástla na 527 eur, aby si za svoju penziu mohol kúpiť rovnaké množstvo tovarov a služieb ako pred rokom. No v januári 2022 sa jeho dôchodok zvýši len na 506,50 eura. Aj napriek nárastu si v roku 2022 za svoj dôchodok bude môcť dovoliť menej ako v roku 2021.

Vypočítajte si, o koľko sa vám od januára zvýši dôchodok (kalkulačka)

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: