Od júna tohto roka finančná správa doplní QR kód s platobnými informáciami do niektorých dokumentov o správe daní. Vďaka naskenovaniu QR kódu bankovou aplikáciou a predvyplneniu platobných inštrukcií je možné úhradu realizovať niekoľkými úkonmi a klient sa tak vyhne možnému chybnému prepisu údajov. Pri platbe stačí naskenovať QR kód mobilným telefónom a potvrdiť platbu.


Zmeny bude finančná správa zavádzať postupne. V prvej etape budú od júna QR kódy doplnené do daňovej exekučnej výzvy, dražobnej vyhlášky, rozhodnutí o uložení predbežných opatrení a rozhodnutí z daňovej kontroly. Od júla tohto roka sa QR kód doplní do rozhodnutí o zriadení záložného práva, daňových exekučných príkazov, rozhodnutí o uložení pokuty a o vyrubení úroku z omeškania.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: