Na portáli finančnej správy už klienti nájdu tlačivá a elektronické formuláre pre daň z príjmov fyzických osôb typu A aj B, ako aj pre daň z príjmov právnických osôb. Na podávanie daňových priznaní k dani z príjmov totiž musí daňovník použiť predpísané tlačivo.


Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka). Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za minulý rok a zaplatenie dane je do 31. marca tohto roka.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: