Daňovníkom zostávajú posledné dva dni na podanie daňového priznania (DP) k dani z motorových vozidiel (DzMV). Daň je potrebné do konca januára tohto roka aj zaplatiť. V tlačovej správe na to úpozornila Finančná správa SR s tým, že už rozposlala daňovníkom viac ako 189-tisíc predvyplnených daňových priznan.


Aj takto vyplnené daňové priznanie ale musí firmy najskôr skontrolovať a doplniť si aktuálne údaje pre nové zdaňovacie obdobie, ktoré tam neboli uvedené. Pomôckou pre kontrolu a doplnenie údajov je návod uverejnený v obsahu správy, ktorý bol daňovníkovi zaslaný spolu s vygenerovaným priznaním.

Daň z motorových vozidiel platia spravidla firmy. Ide totiž len o autá, ktoré sú evidované na Slovensku a používajú sa na podnikanie.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: