Finančná správa opäť rozposiela predvyplnené priznania k dani z motorových vozidiel

Kto musí platiť daň z motorových vozidiel a aká je jej výška?

Daň z motorových vozidiel upravuje zákon o dani z motorových vozidiel. Za každé motorové vozidlo, ktoré využíva cestnú sieť Slovenskej republiky a je používané na podnikateľskú činnosť, musí jeho vlastník alebo držiteľ odvádzať daň za motorové vozidlo. Cestná daň, ako...

Firmy musia do konca mesiaca zaplatiť daň z motorových vozidiel

Daňovníkom zostávajú posledné dva dni na podanie daňového priznania (DP) k dani z motorových vozidiel (DzMV). Daň je potrebné do konca januára tohto roka aj zaplatiť. V tlačovej správe na to úpozornila Finančná správa SR s tým, že už rozposlala daňovníkom viac ako...