Hodnota bodu, ktorá je potrebná na výpočet sumy úrazových dávok, je v tomto roku 24,22 eura. V predchádzajúcom roku to bolo o 1,56 eura menej. V piatok (11. marec) o tom informovala Sociálna poisťovňa s tým, že táto hodnota je dôležitá pri určení takzvanej náhrady za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia.


Pri výpočte sa vychádza z bodového ohodnotenia v lekárskom posudku a zo sumy na jeden bod. Hodnotu jedného bodu určuje opatrenie rezortu zdravotníctva, pričom vychádza z priemernej mesačnej mzdy v krajine spred dvoch rokov. Priemerná mzda za vlaňajšok je 1 211 eur, pričom hodnota jedného bodu predstavuje dve percentá z tejto sumy.

Novú hodnotu bodu určenú pre tento rok použije Sociálna poisťovňa len pri tej náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, na ktorú poškodenému zamestnancovi vznikol nárok po 31. decembri minulého roka. Ale len v dôsledku pracovného úrazu alebo zistenej choroby z povolania.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému:

(Inzercia)