Maďarská diaľničná známka je rozdelená do viacerých kategórií. Cena sa potom odvíja aj od kategórie vozidla, dĺžky platnosti a tiež regiónu. Známky sú rozdelené na kategórie vozidiel D1 (osobné vozidlo), D2 (dodávka), B2 (autobus), D1m (motocykel) a U (príves). Platnosť známok je desať dní, jeden mesiac, rok a tiež rok v rámci jednej župy v Maďarsku.


Napríklad desaťdňová známka pre osobné vozidlo stojí 16,60 eura. Známka s mesačnou platnosťou pre dodávku stojí 38,05 eura. Klasická ročná diaľničná známka v Maďarsku pre motocykel stojí 148,53 eura. Župná ročná diaľničná známka pre príves sa predáva za 17,28 eura.

Motoristi si môžu maďarské diaľničné známky kúpiť spravidla elektronicky, prostredníctvom mobilnej aplikácie, na čerpacích staniciach či na hraničných priechodoch.