Až 68 percent ľudí na Slovensku reaguje na ponuky len vtedy, ak im vyhovuje ponúkaný plat a len 16 percent je ochotných na pohovore vyjednávať o vyššej mzde. Vyplýva to z prieskumu portálu Platy.sk. Zvyšní očakávajú, že by im plat stúpol po skúšobnej dobe či odpracovanom roku. Vo vyjednávaní sú najsmelší ľudia, ktorí patria do vysokopríjmových skupín.


Rovnaký prieskum sa realizoval na portáli Platy.cz. Výsledky ukazujú, že slovenskí uchádzači o zamestnanie sú odvážnejší vyjednávať na pohovore o výške platu. Česi častejšie ako ľudia na Slovensku reagujú na ponuky iba v prípade, ak im vyhovuje ponúkaný plat. Prieskum tiež ukázal, že len 13 percent českých respondentov je ochotných vyjednávať.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: