Mestskú hromadnú dopravu (MHD) v Žiline čaká rekonštrukcia trolejových tratí či modernizácia depa. Mesto o tom informovalo na svojej webovej stránke. Obnovou prejdú všetky existujúce trolejbusové trate, trakčné meniarne a napájacie vedenie. Taktiež sa dobudujú a rozšíria trolejbusové obratiská, dôjde k prestavbe vybraných križovatiek, dobudujú sa tri nové prepojovacie úseky, zriadi sa nová telekomunikačná technika a trolejové križovatky sa vybavia automatickými výhybkami.


„Na financovanie prípravy projektovej dokumentácie pre komplexnú modernizáciu a rozšírenie trolejbusových tratí už mesto Žilina vyčerpalo nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 905-tisíc eur z celkovej sumy približne 2,8 mil. eur, ktoré sú na tento účel schválené z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra,“ tvrdí mesto. Modernizácia tratí by sa mala uskutočniť v rokoch 2024 až 2026.

Dopravný podnik v spolupráci s mestom pripravuje taktiež projekt dobudovania a modernizácie depa. Malo by to zlepšiť servis vozidiel MHD a zlúčiť údržbovú základňu z ulíc Košická a Kvačalova do jedného priestoru. Súčasný areál dopravného podniku má viac ako 25 rokov a podľa mesta aktuálne už nevyhovuje potrebám údržby nových vozidiel. Odhadovaná realizácia výstavby a modernizácie depa je v rokoch 2023 až 2025. Modernizácia je ocenená na takmer 40 miliónov eur.

Mestskú hromadnú dopravu v Žiline čaká rozsiahla rekonštrukcia
Vizualizácia modernizácie depa. (zdroj: Mesto Žilina)

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: