Žilinskú vlakovú stanicu v dohľadnej dobe čaká rekonštrukcia. Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), pod ktorú okrem iného spadá aj železničná stanica v Žiline, v rámci jej obnovy pripravuje verejné obstarávanie na architektonickú štúdiu. Finsideru to potvrdila riaditeľka odboru komunikácie a marketingu v ŽSR Ria Feik Achbergerová s tým, že na jej rekonštrukciu chcú využiť peniaze z plánu obnovy.


„ŽSR sa so žilinskou stanicou budú uchádzať o prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti. ŽSR sa zároveň budú uchádzať o finančné prostriedky z plánu obnovy so 40 budovami v správe ŽSR,“ dodala hovorkyňa. Na modernizáciu železníc je z plánu obnovy vyčlenených celkovo 500 miliónov eur. Z nich bude financovaná elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné či rekonštrukcia úseku Poprad – Vydrník.

Ďalších 240 miliónov eur poputuje do obnovy verejných historických a pamiatkovo chránených budov. Práve tieto peniaze chcú využiť aj železnice na obnovu budov železničných staníc. Musia na to ale spĺňať podmienky výzvy. Prvú výzvu už ministerstvo dopravy vyhlásilo na konci júna tohto roka. Žiadatelia sa môžu od augusta do začiatku decembra 2024, prípadne do vyčerpania vyčlenenej sumy, uchádzať o 120 miliónov eur.

Nová trať aj nástupištia, stará železničná stanica

O rekonštrukcii stanice v Žiline sa hovorí už dlhšie, keďže v meste prebieha modernizácia železničného uzla, ktorého súčasťou ale nie je modernizácia stanice. Tento projekt zahŕňa len trať a rekonštrukciu vlakových nástupíšť. Dôvodom je podľa hovorkyne ŽSR nastavenie čerpania eurofondových prostriedkov, ktoré spoločnosti neumožňujú, aby z týchto peňazí zaplatila napríklad aj obnovu železničných staníc. Tento problém sa teda netýka len Žiliny.

Vedenie mesta aj železnice o tom od začiatku vedeli, preto začali hľadať riešenie, ako popri modernizácii železničného uzlu rekonštruovať aj budovu stanice. „To, že sa v tom (v rekonštrukcii železničného uzlu, pozn. redakcie) mesto bude angažovať, bola jedna z našich podmienok, keď sme sa o rekonštrukcii železničného uzla začali baviť so ŽSR. Tam bolo ešte veľa iných problémov, ale otvorila sa aj otázka budovy stanice,“ tvrdí primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Podľa jeho slov vzhľadom na náročnosť investície a možných komplikácií mesto navrhlo, aby s dokončením železničného uzla prebehla aj rekonštrukcia budovy stanice. „Zo začiatku to bol problém, pretože sa nevedelo, z akých zdrojov by sa to financovalo. Pomohol tomu schválený plán obnovy. Teraz máme prísľub, že železnice rátajú s rekonštrukciou výpravných budov železničných staníc, pričom so Žilinou sa ráta ako s prioritou,“ dodal.

Mesto chce byť zároveň súčinné v rámci stavebných konaní a potrebných povolení. V samotnej obnove sa ale mesto chce angažovať v rámci okolia stanice. Vzniknúť by malo aj nové predstaničné námestie. Ak nakoniec železnice získajú peniaze na rekonštrukciu z plánu obnovy, budova stanice by mohla byť hotová o približne tri roky spolu so železničným uzlom, ktorý sa začal modernizovať zhruba pred rokom.

Železnice musia splniť podmienky

Cieľom obnovy verejných historických a pamiatkovo chránených budov je podľa ministerstva dopravy zlepšenie ich energetickej hospodárnosti znížením potreby primárnej energie, zníženie emisií CO₂ ako aj zlepšenie kvality ovzdušia. Vďaka finančného príspevku chce ministerstvo podporiť minimálne stredne hlbokú obnovu budov, ktorá sa má dotknúť dovedna aspoň 117-tisíc metrov štvorcových podlahovej plochy.

„Maximálna výška príspevku na jeden projekt je päť miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) a financovaných môže byť až sto percent oprávnených nákladov. Oprávnenými žiadateľmi sú správcovia majetku štátu, samosprávy a aj verejnoprávne inštitúcie,“ priblížila štátna tajomníčka ministerstva dopravy Katarína Bruncková. Obnova budovy musí priniesť minimálne 30-percentné zníženie potreby primárnej energie.

Žiadateľ musí zachovať historickú a pamiatkovú hodnotu budovy. Podporené budú tie opatrenia, ktoré priamo prispejú k zníženiu energetickej náročnosti budovy. Čiastočne budú preplácané aj súvisiace náklady, napríklad na odstránenie a likvidáciu nebezpečného odpadu, stavebno-technická obnova budov, nabíjačky elektromobilov, stojany na bicykle, výsadba stromov či využitie dažďovej vody.

Do polovice augusta prišlo na ministerstvo dopravy v rámci prvej výzvy na obnovu budov desať žiadostí v hodnote viac ako sedem miliónov eur. „Zoznam projektov v tejto chvíli ešte nebudeme uvádzať, keďže predložené žiadosti sú v procese posudzovania. Môžeme však uviesť, že ide o rekonštrukcie základnej a materskej školy, obecných úradov, kultúrnych domov a multifunkčných obecných budov,“ dodalo ministerstvo.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: