Rezort dopravy vo štvrtok (30. jún) vyhlásil prvú výzvu na obnovu historických a pamiatkovo chránených budov z plánu obnovy. Celkovo je na tento účel vyčlenených 240 miliónov eur. V rámci prvej výzvy, ktorá je vo výške 120 miliónov eur, môžu oprávnení žiadatelia podávať svoje žiadosti od 1. augusta do 1. decembra 2024 alebo do vyčerpania vyčlenenej sumy.


Cieľom obnovy verejných historických a pamiatkovo chránených budov je zlepšenie ich energetickej hospodárnosti znížením potreby primárnej energie, zníženie emisií CO₂ ako aj zlepšenie kvality ovzdušia. Vďaka finančného príspevku chce ministerstvo podporiť minimálne stredne hlbokú obnovu budov, ktorá sa má dotknúť dovedna aspoň 117 000 m2 podlahovej plochy.

„Maximálna výška príspevku na jeden projekt je päť miliónov eur bez DPH a financovaných môže byť až sto percent oprávnených nákladov. Oprávnenými žiadateľmi sú správcovia majetku štátu, samosprávy a aj verejnoprávne inštitúcie,“ priblížila štátna tajomníčka rezortu dopravy Katarína Bruncková.

Obnova budovy musí priniesť minimálne 30-percentné zníženie potreby primárnej energie, pričom sa musí zachovať ich historická a pamiatková hodnota. Podporené budú tie opatrenia, ktoré priamo prispejú k zníženiu energetickej náročnosti budovy.

Čiastočne budú preplácané aj súvisiace náklady, napríklad na odstránenie a likvidáciu nebezpečného odpadu, stavebno-technická obnova budov, nabíjačky elektromobilov, stojany na bicykle, výsadba stromov či využitie dažďovej vody.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: