Z plánu obnovy sa bude financovať výstavba cyklotrás, prístreškov či stojanov na bicykle. V rámci prvej výzvy je k dispozícii 36,5 milióna eur. Informovalo o tom ministerstvo dopravy, ktoré projekt zastrešuje. O dotácie môžu žiadať samosprávy, rozpočtové organizácie zriadené samosprávami či Železnice Slovenskej republiky.


V prvej výzve môžu žiadať o dotácie mestá nad 20-tisíc obyvateľov a obce vo vzdialenosti do päť kilometrov od nich, respektíve najbližšie obce k mestu. Maximálna ani minimálna výška príspevku na jeden projekt nie je stanovená, oprávnené náklady na jeden kilometer cyklotrasy však nemôžu presiahnuť 500-tisíc eur.

Jednotlivé projekty budú ohodnotené bodmi podľa toho, ako spĺňajú rôzne formálne či technické kritériá. Elektronické žiadosti môžu záujemcovia posielať od 16. mája do 15. augusta tohto roka.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: