Záujem o cyklodopravu zvýšila najprv pandémia. Teraz sa k vyššiemu dopytu po dvojkolesovom dopravnom prostriedku pridali aj ceny benzínu a nafty, ktoré rastú pre vojnu na Ukrajine a vysokú infláciu. Ľudia sa tak viac začali zaujímať aj o poistenie bicykla. Na Slovensku sa ich totiž ukradnú stovky ročne. No ani poistenie nie je úplnou zárukou náhrady škody.

Ako upozorňuje odborný garant pre poistenie zo spoločnosti Universal maklérsky dom Pavol Michalec, takéto poistenie nie je nikdy samostatný produkt, vždy je naviazané na poistenie domácnosti ako pripoistenie. Podmienky ale môžu byť v každej poisťovni odlišné. Nie každá poisťovňa tiež kryje napríklad krádež bicykla na ulici či v spoločnej pivnici.

Bicykel musí byť zamknutý a v dome

Takmer každá poisťovňa v rámci svojich podmienok trvá na tom, že ukradnutý bicykel musí byť riadne zamknutý. Niektoré aj podrobne popisujú aký druh zámky by to mal byť, prípadne hovoria o tom, že zamknuté musí byť koleso aj konštrukcia bicykla. Podmienky jeho zabezpečenia sú podľa P. Michalca rozdielne podľa toho, či je uložený v byte, v pivnici, garáži alebo zamknutý na ulici.

Väčšina poisťovní napríklad nekryje krádež bicykla mimo budovy, teda na ulici. „Pokiaľ áno, musí byť jeho rám uzamknutý k pevnému stojanu alebo k iným pevným častiam, napríklad plot, zábradlie, stĺp, stojan, strešný nosič, zámkom typu U s cylindrickou vložkou alebo káblovým, lankovým či reťazovým zámkom s priemerom minimálne osem milimetrov,“ vysvetľuje P. Michalec.

Poisťovňa ale ani v takom prípade väčšinou nepreplatí nič, alebo klientovi zaplatí len isté percento z celej poistnej sumy. Jediná poisťovňa, ktorá ponúka samostatné poistenie bicykla aj s krytím krádeže mimo domova, je Generali. Zvyšné poisťovne ho kryjú len v rámci poistenia domácnosti alebo prostredníctvom samostatného pripoistenia.

Aj pri krádeži z bytu alebo domu si poisťovne kladú prísne podmienky. Za ideálne miesto na uskladnenie sa považuje byt alebo dom. „Mimo bytu je stanovené percento zväčša vo výške desať až 20 percent z poistnej sumy domácnosti,“ konštatuje špecialista. Napríklad, ak by bola domácnosť poistená na 15-tisíc eur, pri 20 percentách by preplatila poisťovňa najviac tri tisícky za všetky bicykle domácnosti.

Niektoré poisťovne v podmienkach na poistenie bicykla majú špecifikované, aj z akého materiálu musí byť garáž či pivnica, ak chce klient dostať poistné plnenie v prípade krádeže. Steny aj dvere by mali byť podľa podmienok z pevnej konštrukcie a musí byť v niektorých prípadoch ešte aj zamknutý napríklad o radiátor.

Poistenie bicykla
Podmienky na poistenie bicykla sú vo väčšine poisťovní prísne. (Ilustračné foto: Pexels)

Poistný limit a cena

O tom, či sa niekomu poistenie bicykla vôbec oplatí, rozhoduje aj poistné krytie. Pri drahších bicykloch treba podľa odborníka vybrať takú poisťovňu, ktorá ponúka dostatočný limit krytia, aby klient dostal adekvátnu sumu za ukradnutý alebo zničený majetok. Ideálne takú sumu, ktorá pokryje kúpu nového bicykla rovnakej hodnoty.

„Niektoré poisťovne majú krytie rádovo v stovkách eur, no maximálny limit na jeden bicykel môže byť aj 5 000 eur,“ spresňuje P. Michalec. Dôležité je podľa neho overiť si v poistných podmienkach aj rozsah rizík, proti ktorým je možné poistenie bicykla uzatvoriť. Čím viac krytých rizík v podmienkach poisťovňa ponúka a čím vyššie limity plní, tým vyššia je aj cena poistenia.

Dôležité sú aj asistenčné služby a ich kvalita. „Niektoré poisťovne ponúkajú aj cykloasistenčné služby, pri ktorých môže klient využiť napríklad opravu bicykla priamo na mieste, kam sa k nemu vie dostať servisné vozidlo. Alebo napríklad aj odvoz do servisu, prípadne k vlastnému autu alebo do miesta ubytovania, pokiaľ nie je možná oprava na mieste,“ dodal odborník.

Poisťovňa potom pri krádeži alebo poškodení bicykla vychádza buď z dokladu o kúpe bicykla, alebo určuje jeho cenu podľa aktuálnej ceny nového bicykla daného modelu na trhu. Štandardne sa kúpna cena neamortizuje, výnimkou môžu byť staršie bicykle. Niektoré poisťovne začínajú amortizovať po štyroch, iné po siedmich rokoch.

To v praxi znamená, že poisťovňa po istom čase preplatí nižšiu sumu z dohodnutého poistného limitu, pretože aj hodnota ukradnutého či poškodeného bicykla sa časom znižuje. Poisťovne majú amortizáciu nastavenú na určité percento, o ktoré sa za istý čas hodnota majetku znižuje.

Podmienky na poistenie bicykla vo vybraných poisťovniach

Uniqa

 • Keď bicykel ukradnú z domova, poisťovňa preplatí škodu do stanovenej poistnej sumy.
 • Dvere do priestorov s uskladneným bicyklom musia byť uzamknuté bezpečnostným zámkom.
 • Ak je bicykel ukradnutý z objektu, ktoré sú mimo bytu či domu, ale patrí k nim, je poistné krytie maximálne do 30 percent zo stanovenej poistnej sumy.
 • Ak dôjde ku krádeži bicykla na otvorenom priestranstve, poisťovňa neposkytne poistné plnenie.
 • Ak ide o lúpežné prepadnutie, poistné plnenie z poistenia bicykla je do desať percent zo stanovenej poistnej sumy.

Union

 • Poistný limit pre športové potreby 20 percent z poistnej sumy pri poistení domácnosti s možnosťou navýšenia.
 • Poistné plnenie za krádež bicykla poisťovňa vyplatí len v prípade, ak je ukradnutý z uzamknutého priestoru v rámci domácnosti.
 • Ak dôjde ku krádeži zamknutého bicykla na otvorenom priestranstve mimo domova, poistné plnenie je na úrovni maximálne troch percent z poistnej sumy pre domácnosť.

Generali

 • Ako jediná poisťovňa ponúka samostatné poistenie bicykla a poistné plnenie prebieha aj pri krádeži mimo domova.
 • Súčasťou poistenia bicykla sú aj asistenčné služby a platí na území Slovenska aj v zahraničí.
 • Poistný limit môže byť maximálne vo výške ceny bicykla a viac ako 5 000 eur.
 • Bicykel musí byť pri krádeži zamknutý bezpečnostným zámkom.

ČSOB

 • Poistný limit pri krádeži bicykla je 50 percent z poistnej sumy pri poistení domácnosti.
 • Poistné plnenie za krádež bicykla poisťovňa vyplatí len v prípade, že je zabezpečený a pri krádeži je prekonaná prekážka.
 • Ak dôjde ku krádeži zamknutého bicykla na otvorenom priestranstve mimo domova, poisťovňa to nepreplatí.

Allianz – Slovenská poisťovňa

 • Keď bicykel ukradnú z uzamknutého bytu, domu alebo zo samostatnej miestnosti, ktorá tvorí príslušenstvo bytu, alebo domu, poisťovňa škodu preplatí v rámci poistenia domácnosti do výšky poistného krytia.
 • Ak dôjde ku krádeži zamknutého bicykla na otvorenom priestranstve mimo domova, poisťovňa to nepreplatí.
 • Pri krádeži to samostatnej garáže či pivnice, ktorá je príslušenstvom bytu alebo domu, je poistné plnenie do desať percent poistnej sumy domácnosti, maximálne 3 000 eur.
 • Bicykel musí byť uzamknutý bezpečnostnou zámkou a garáž či pivnica musia byť z pevnej konštrukcie.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: