Letné búrky, ktoré sú sprevádzané intenzívnym dažďom, môžu narobiť veľké problémy aj motoristom. Ak sa na ceste nahromadí veľké množstvo vody, môže to mať pre vodiča ako aj pre ostatných cestujúcich až fatálne následky.


„V prípade, že vodič vbehne v plnej rýchlosti do takejto naplavenej vody, vozidlo sa môže stať neovládateľné. Aquaplaning hrozí už pri rýchlostiach od 80 km/h a môže prísť náhle, bez predošlého varovania,“ vraví Vladimír Guštafik zo spoločnosti Business Lease Slovakia. Aquaplaningu sa podľa neho dá najlepšie vyhnúť tým, že vodič ide mimo vyjazdených koľají, v ktorých často stojí voda alebo jednou časťou vozidla ísť po nezaliatej časti vozovky.

„Ak sa však už aquaplaningu nevyhnete, je potrebné ubrať plyn, prípadne stlačiť spojku. Prudkému brzdeniu či manévrom sa podľa možností vyhnite,“ hovorí V. Guštafik.

Ak pri aquaplaningu príde k škode, je možné ju uhradiť z havarijného poistenia. To totiž okrem havárie kryje aj iné škodové udalosti. „Napríklad živelné ako požiar, povodeň, víchrica, krupobitie, alebo pád stromu či iného predmetu, ďalej krádež vozidla alebo jeho častí a vandalizmus – úmyselne spôsobenú škodu na vozidle inou osobou,“ vraví V. Guštafík.

Upozorňuje však na to, že poisťovňa môže pri aquaplaningu poistné plnenie krátiť, alebo úplne odmietnuť. „Často ide o prípady zlého technického stavu vozidla, napríklad zjazdené pneumatiky,“ tvrdí V. Guštafík.