Ministerstvo dopravy zatiaľ eviduje v rámci prvej výzvy na obnovu budov z plánu obnovy desať žiadostí, pričom celková výška požadovaných financií je vyše sedem miliónov eur. Finsideru to ako reakciu na otázky ohľadom prvej výzvy napísal odbor komunikácie ministerstva dopravy.


„Zoznam projektov v tejto chvíli ešte nebudeme uvádzať, keďže predložené žiadosti sú v procese posudzovania. Môžeme však uviesť, že ide o rekonštrukcie základnej a materskej školy, obecných úradov, kultúrnych domov a multifunkčných obecných budov,“ uviedol odbor s tým, že emôže poskytnúť ani fotodokumentáciu.

Rezort vyhlásil prvú výzvu na obnovu historických a pamiatkovo chránených budov z plánu obnovy ešte na konci júna. Celkovo je na tento účel vyčlenených 240 miliónov eur. V rámci prvej výzvy, ktorá je vo výške 120 miliónov eur, môžu oprávnení žiadatelia podávať svoje žiadosti od 1. augusta tohto roka do 1. decembra 2024 alebo do vyčerpania vyčlenenej sumy.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: