Vládny kabinet na svojom zasadnutí ešte 14. decembra tohto roka dal zelenú rekonštrukcii 14 budov úradov práce. Budú sa opravovať pracoviská v Šamoríne, Šaštíne, Trenčíne, Leviciach, Dolnom Kubíne, Turčianskych Tepliciach, Rimavskej Sobote, Bardejove, Giraltovciach, Sabinove, Prešove, Stropkove, Košiciach a v Rožňave. Na rekonštrukciu je vyčlenených 1,9 milióna eur.


„Stav budov úradov práce mapujeme priebežne a takisto ich priebežne opravujeme. Mnohé z nich sú už staršie a vyžadujú si komplexnejšie opravy. Plánované rekonštrukcie budú prednostne zamerané na opravu fasád budov a ich zateplenie, tak aby sa zvýšila ich bezpečnosť ale aj energetická hospodárnosť. V niektorých budovách dôjde aj k výmene starej elektroinštalácie, rozvodov, tak aby vyhovovali potrebám úradu,“ priblížil generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Karol Zimmer.

Ďalších 1,5 milióna eur je určených na nákup 120 áut pre potreby centier pre deti a rodiny. Ústredie práce ich má v zriaďovateľskej pôsobnosti celkovo 68. Viaceré z áut, ktoré centrá pre deti a rodiny využívajú pri svojej práci, používajú viac ako 20 rokov. Najstaršie z nich je v prevádzke už 34 rokov.

Čas realizácie rekonštrukcie, ako aj nákup áut závisí od realizácie a výsledku verejných obstarávaní. Predpokladom je rok 2022.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: