Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spolu s odborníkmi z iniciatívy Bratislavský Dunajský Park dokončili prvú komplexnú urbanisticko-krajinársku štúdiu, ktorej cieľom bolo zhromaždiť kľúčové dáta a nastaviť jednotné pravidlá pre ďalšie aktivity v rámci Dunaja a jeho brehov. MIB o tom informovala v tlačovej správe.


Nová urbanistická štúdia je rozdelená na krajinné a architektonické zásahy, a vodohospodárske opatrenia a úpravy brehov. Dopomôcť má k naplneniu troch kľúčových cieľov. Prvým je ochrana územia, druhým obnova prírodnej krajiny a tretím cieľom je sprístupnenie územia pre verejnosť tak, aby nedochádzalo k devastovaniu chránenej prírody.

MIB vypracovanú štúdiu spolu s odporúčanými opatreniami poskytne ako východiskový materiál všetkým aktérom, ktorí majú právomoc navrhnuté riešenia v tomto území realizovať.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: