V december minulého roka bolo Sociálnou poisťovňou valorizovaných 1 767 527 dôchodkov. Vyplýva to z výročnej správy o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2023. Celková mesačná suma zvýšenia bola 31,37 milióna eur a suma vyplatená na doplatkoch od 1. januára tohto roka do splatnosti dôchodkov bola 11, 14 milióna eur.


Priemerná mesačná suma zvýšenia na jeden valorizovaný dôchodok bola 17,75 eura. Rozhodnutia o zvýšení vyhotovené automaticky boli Sociálnou poisťovňou zasielané poberateľom dôchodkov od 27. decembra minulého roka do 23. januára tohto roka postupne v celkovom počte 1 450 921. Z toho 32 274 rozhodnutí sa posielalo do eSchránky.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: