Ľudia, ktorí požiadali o trojmesačný odklad daňového priznania, ho musia odovzdať do konca júna tohto roka. Upozornila na to Finančná správa SR. O odklad požiadalo približne 277-tisíc daňovníkov. Neskoršie podanie v tomto prípade nie je ničím podmienené, daňovník to musí len oznámiť. Pri odklade o šesť mesiacov musí mať žiadateľ príjem aj zo zahraničia.


Ak daňovníkovi, ktorý si predĺžil lehotu na podanie do 30. júna vznikne preplatok na dani, finančná správa mu ho vráti najneskôr do 9. augusta tohto roka. Do konca júna treba zaplatiť aj daň či poukázať podiel zaplatenej dane. Ak niekto nemôže uhradiť daň v stanovenej lehote, môže požiadať o odklad platenia dane alebo o zaplatenie dane v splátkach.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: