Daňové priznanie je treba tradične podať do konca marca. 31. marec však nemusí byť posledným dňom na priznanie daní, keďže tento termín si možno jednoducho posunúť. O odklad daňového priznania netreba žiadať, stačí túto skutočnosť oznámiť daňovému úradu. Dôležité je použiť správne tlačivo a včas ho daňovému úradu odovzdať.


Živnostníci, ktorí sú povinní s daňovým úradom komunikovať elektronicky, musia aj odklad daňového priznania oznámiť elektronicky. Zamestnanci či prenajímatelia, ktorí môžu stále podávať papierové daňové priznanie, môžu aj oznámenie o posunutí termínu na priznanie daní doručiť daňovému úradu na papieri.

Ako posunúť termín na podanie daňového priznania

Kto chce podať daňové priznanie neskôr, musí na to použiť tlačivo s názvom Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Toto tlačivo je k dispozícii na stránke Finančnej správy. Elektronický formulár nájdete na tejto stránke. Oznámenie, ktoré možno vytlačiť, si možno stiahnuť tu (PDF).

V oznámení je potrebné vyplniť v 1. riadku DIČ, fyzická osoba vedľa vyznačí, za ktorý rok chce odložiť daňové priznanie. V tomto prípade vypíše rok 2022.

Ďalej je potrebné vyplniť údaje o daňovníkovi. Do riadkov 3 až 5 napíšeme svoje meno, titul a rodné číslo. Dátum narodenia vypĺňajú len ľudia, ktorí nemajú pridelené rodné číslo ani DIČ na Slovensku.

V prípade právnických osôb je potrebné vyplniť údaje o spoločnosti v riadkoch 7 a 8. Do riadkov 9 až 13 uvedieme adresu.

Následne vypĺňame až novú lehotu na podanie daňového priznania. Kto mal príjmy len zo Slovenska, musí zvoliť prvú možnosť. To znamená, že daňové priznanie si môže posunúť najviac o tri kalendárne mesiace. Vedľa je potrebné uviesť nový dátum na podanie daňového priznania. Udáva sa vždy koniec kalendárneho mesiaca. Kto si chce posunúť termín o celé tri mesiace, uvedie sem 30. jún 2023.

Termín na podanie daňového priznania si posuniete jednoduchým oznámením
O odklad daňového priznania netreba žiadať (Reprofoto: FS SR)

Ak mal niekto aj príjem zo zahraničia, môže si termín na podanie daňového priznania posunúť až o šesť kalendárnych mesiacov. V takom prípade krížikom vyznačí druhú možnosť , že si predlžuje lehotu podľa § 49 ods. 3 písm. b) zákona. Aj v tomto prípade musí vedľa uviesť nový termín na podanie daňového priznanie. Ak využije celých šesť mesiacov, musí daňové priznanie podať do 30. septembra 2023.

Ďalej je potrebné uviesť, kto toto oznámenie vypracoval, napísať aktuálny dátum a telefónne číslo. Kto podáva toto oznámenie na papieri, musí vypísané tlačivo aj podpísať. Kto oznámenie zasiela elektronicky, takto vypísané tlačivo môže podpísať elektronickým podpisom a odoslať. Živnostníci, ktorí nepoužívajú na komunikáciu s daňovým úradom občiansky preukaz s čipom, ale majú pridelené prihlasovacie meno a heslo, len vypísané tlačivo odošlú.

Do kedy možno získať odklad daňového priznania

Kto si chce odložiť termín na priznanie daní, môže tak urobiť najneskôr v rovnaký deň, v ktorý sa zvyčajne podáva daňové priznanie. Odklad daňového priznania je tak potrebné oznámiť daňovému úradu najneskôr v piatok 31. marca. Kto podáva papierový formulár, môže ho v tento deň buď priniesť osobne na daňový úrad alebo ho poslať poštou. Rozhodujúci je v tomto prípade dátum na pečiatke.

Spolu s termínom na podanie daňového priznania sa posúva aj termín na zaplatenie dane z príjmov. Ak si niekto posunie podávanie priznania o tri mesiace, musí podať priznanie ako aj zaplatiť daň najneskôr 30. júna.

Odklad daňového priznania sa môže oplatiť tým živnostníkom, ktorým sa majú na základe minuloročného zárobku zvýšiť ich odvody do Sociálnej poisťovne, respektíve by mali začať platiť odvody. Podnikateľom, ktorí podajú daňové priznanie v riadnom termíne, sa výška odvodov zmení od 1. júla. Ak si niekto odloží termín na podanie priznania o tri mesiace, začne aj vyššie odvody platiť o tri mesiace neskôr. Keďže pri sociálnom poistení neexistuje ročné zúčtovanie, nebude musieť podnikateľ nič doplatiť.

Platí to aj naopak. Ak má niekomu výška odvodov na sociálne poistenie klesnúť, je pre neho výhodnejšie, ak podá daňové priznanie načas. V takom prípade začne nižšie odvody platiť o tri mesiace skôr, ako keby využil odklad daňového priznania. Na zdravotné poistenie nemá termín podania priznania vplyv.

Živnostníci, ktorí si termín na podanie daňového priznania posunú o šesť mesiacov z dôvodu, že mali príjem zo zahraničia, musia dbať na to, aby v daňovom priznaní tieto príjmy aj uviedli. Ak niekto využije odklad daňového priznania o šesť mesiacov, no v skutočnosti v daňovom priznaní nebude mať príjmy zo zahraničia, môže mu daňový úrad udeliť pokutu za neskoré podanie daňového priznania.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: