Daňové priznanie k dani z príjmov sa tradične podáva do konca marca nasledujúceho roku. O tom, kedy podať daňové priznanie za rok 2022, rozhoduje aj to, či daňovník využije odklad alebo nie.


Základný termín na podanie daňového priznania za rok 2022 je 31. marca 2023. Keďže tento deň pripadá na piatok a v tento deň nie je žiaden sviatok, tento termín sa nijako neposúva. Daňové priznanie za rok 2022 je tak treba podať najneskôr do polnoci 31. marca 2023.

Termín na podanie daňového priznania je možné jednoduchým oznámením posunúť o tri alebo až o šesť kalendárnych mesiacov v závislosti od toho, či máte alebo nemáte príjmy zo zahraničia. Na oznámenie odkladu je potrebné použiť predpísané tlačivo, ktoré je zverejnené na stránke Finančnej správy.

Kedy podať daňové priznanie za rok 2022

  • Ak si termín neposuniete, posledný termín na podanie daňového priznania za rok 2022 je 31. marec 2023.
  • Ak nemáte príjmy zo zahraničia, môžete si termín posunúť o tri kalendárne mesiace a daňové priznanie potom podáte najneskôr 30. júna 2023.
  • Ak máte aj príjmy zo zahraničia, termín si môžete posunúť až o šesť kalendárnych mesiacov a daňové priznanie môžete podať najneskôr 30. septembra 2023.

Zamestnanci či prenajímatelia môžu daňové priznanie za rok 2022 odovzdať v papierovej podobe priamo na daňovom úrade alebo ho môžu zaslať poštou. Rovnako aj oznámenie o odklade daňového priznania môžu podať v papierovej podobe. Oznámenie o odklade pritom musia daňovému úradu takisto zaslať najneskôr 31. marca 2023.

Naproti tomu živnostníci či majitelia firiem sú povinní s daňovými úradmi komunikovať už len elektronicky. To znamená, že v elektronickej podobe musia zaslať daňové priznanie ako aj oznámenie o posunutí termínu na podanie daňového priznania. Kým živnostníci môžu na elektronickú komunikáciu s finančnou správou stále používať prihlasovacie meno a heslo, ktoré im pridelí daňový úrad, konatelia firiem musia na elektronickú komunikáciu používať občiansky preukaz s čipom.

Kedy podať daňové priznanie za rok 2022 – daň z motorových vozidiel

O tom kedy podať daňové priznanie za rok 2022 rozhoduje aj druh dane. Kým daňové priznanie k dani z príjmov sa podáva do konca marca, daňové priznanie k dani z motorových vozidiel je potrebné podať najneskôr do konca januára. 31. január 2023 pripadá na utorok. Keďže nejde o víkend ani štátny sviatok, tento deň sa nijako neposúva.

Na rozdiel od daňového priznania k dani z príjmov sa nedá termín na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel odložiť. To znamená, že daňovníci musia podať daňové priznanie do konca januára, inak im hrozí pokuta. Podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel musia všetci podnikatelia, ktorí v roku 2022 používali vozidlo na podnikanie. A to aj v prípade, že na podnikanie používali svoje súkromné auto. Ak nezaplatia daň z motorových vozidiel, nemôžu si dať do nákladov výdavky spojené s používaním auta.

Kedy podať daňové priznanie za rok 2022
O tom kedy podať daňové priznanie za rok 2022 rozhoduje aj druh dane. (Ilustračné foto: Pexels / Kedy podať daňové priznanie za rok 2022)

Kedy podať daňové priznanie za rok 2022: Platenie dane

Termín na podanie daňového priznania za rok 2022 rozhoduje aj o tom, do kedy je potrebné zaplatiť danú daň. To znamená, že v prípade dane z príjmov za rok 2022 je potrebné daň zaplatiť 31. marca 2023. Ak si niekto posunie termín na podanie daňového priznania o tri mesiace, musí dať zaplatiť 30. júna. A v prípade, že si termín na podanie daňového priznania posunie až o šesť mesiacov, rovnako sa mu posunie aj termín na zaplatenie dane. V takom prípade ju zaplatí do 30. septembra 2023.

Daň z motorových vozidiel je takisto potrebné zaplatiť najneskôr v posledný deň, ktorý je určený na podanie daňového priznanie. Daň za rok 2022 je preto potrebné daňovému úradu poslať najneskôr 31. januára 2023.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: