Najviac žiakov z Ukrajiny navštevuje základnú školu v Bratislavskom kraji, najmenej v Banskobystrickom. Vyplýva to z údajov rezortu školstva. V slovenskom vzdelávacom systéme je ich takmer 10-tisíc, z toho 1 581 je v materských školách, 7 287 na základných školách a na stredných školách sa vzdeláva 864 žiakov.


V priemere na každej základnej škole pribudlo na celom Slovensku 800 žiakov, na každý ročník v každom kraji to vychádza na 60 až sto žiakov z Ukrajiny. Výnimkou je opäť Bratislavský kraj, kde je to 200 žiakov na ročník.

V školách sa zamestnalo 230 ľudí z Ukrajiny, z toho 117 začalo pracovať hneď po začatí vojenského konfliktu. Najčastejšie pracujú ako prevádzkoví a pedagogickí zamestnanci. Z nich 57 najčastejšie našlo prácu v školstve v Bratislavskom kraji.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: