Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) spúšťa nový projekt, ktorý má ddídencom z Ukrajiny pomôcť ľahšie sa začleniť do spoločnosti a zvýšiť ich šance na pracovnom trhu. Ústredie o tom informovalo v tlačovej správe. Celkovo bolo dočasné útočisko k 9. máju tohto roka vydané 74 519 osobám.


„Mnohí z tých, ktorí môžu pracovať, sa aktuálne nevedia zamestnať napríklad kvôli jazykovej bariére. Práve kurz slovenského jazyka je jednou z vzdelávacích aktivít, na ktoré môžu získať finančný príspevok,“ priblížil prvé opatrenie projektu generálny riaditeľ a generálny tajomník ÚPSVaR Karol Zimmer.

V rámci tohto opatrenia sú podporované vzdelávacie kurzy zamerané na konkrétne profesie, s výnimkou vzdelávacích kurzov zameraných na získanie vodičského oprávnenia typu B, ktoré nebudú v rámci tohto projektu finančne podporované.

Taktiež sú podporované jazykové a počítačové vzdelávanie kurzy, po absolvovaní ktorých je možné uplatniť sa v rôznych profesiách. Konkrétny kurz, aj poskytovateľa kurzu, si vyberá sám odídenec. Žiadosť o príspevok podáva odídenec z Ukrajiny na ktoromkoľvek úrade práce.

Projekt má podporiť aj zamestnávateľov, ktorí sa rozhodnú zamestnať odídencov z Ukrajiny. V rámci neho môžu zamestnávatelia získať príspevok na dobrovoľnícku činnosť maximálne vo výške 110,72 eura mesačne po dobu najviac šesť mesiacov. Zároveň odídenec z Ukrajiny môže získať paušálny príspevok 218,06 eura, ktorý je určený na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s dobrovoľníckou činnosťou.

Posledné opatrenie projektu je zamerané na podporu mentorovaného zapracovania u zamestnávateľa. V rámci neho môže jeden mentor zabezpečovať mentoring najviac pre troch odídencov. Mentorované zapracovanie musí byť v rozsahu štyroch hodiny denne nepretržite, najviac počas troch mesiacov.

Zamestnávateľ môže získať mesačný finančný príspevok na jedného odídenca vo výške 50 eur a ďalších sto eur na mentora. Zároveň odídenec môže získať paušálny príspevok 218,06 eura na úhradu nevyhnutných nákladov spojených so zapracovaním.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: