Zhruba 37 percent ľudí na Slovensku vykonáva úplne inú prácu, ako študovali. V oblasti, ktorú naozaj vyštudovali pracuje podľa prieskumu 24 percent ľudí. Ukázal to prieskum pracovného portálu Kariéra.sk. Výsledky okrem toho ukázali, že ďalšiu skupinu tvoria ľudia, ktorí chcú pracovať v odbore svojho štúdia, ale nenachádzajú v ňom dostatok pracovných príležitostí alebo ich daný odbor prestal zaujímať.


Pandémia na istý čas utlmila pracovný trh a čiastočne obmedzila príležitosti aj pre absolventom, ktorí končili v školách a snažili sa uplatniť na pracovnom trhu. V súčasnosti ponúka pracovné pozície, ktoré sú vhodné aj pre absolventom omnoho viac zamestnávateľov, ako to bolo počas koronakrízy.

Najviac pracovných príležitostí môžu absolventi nájsť v oblasti výroby, v logistike, obchode, administratíve a aj v cestovnom ruchu. Prvé pracovné skúsenosti však zvyknú absolventi aj napriek ukončenej vysokej škole hľadať napríklad v oblasti administratívy.

Zhruba 37 % ľudí na Slovensku nevykonáva profesiu, ktorú študovali
Zdroj: Kariéra.sk

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: