Ukazovateľ vývoja nezamestnanosti obyvateľstva v produktívnom veku (PDU) dosiahol vo februári tohto roka hodnotu 4,40 percenta a medzimesačne klesol o štyri stotiny percentuálneho bodu. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie PDU je nový hlavný ukazovateľ nezamestnanosti, ktorý rezort práce oficiálne zaviedol od januára tohto roka.


Nezamestnanosť klesla vo všetkých krajoch a to v medzimesačnom aj medziročnom porovnaní. Ústredie práce zaznamenalo takéto plošné zníženie nezamestnanosti naposledy vlani v októbri. Najvýraznejší medzimesačný pokles zaznamenal Žilinský kraj, v medziročnom porovnaní ubudlo najviac ľudí bez práce v Košickom kraji. Najnižšiu nezamestnanosť si s hodnotou PDU na úrovni 2,38 percenta udržal aj vo februári Bratislavský kraj.

Podľa Inštitútu sociálnej politiky by sa najbližšie mesiace mali niesť v znamení poklesu nezamestnanosti.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: