Rodič dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) bude môcť žiadať o príspevok na opatrovanie ešte na rodičovskej dovolenke. Vyplýva to z návrhu novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorý parlament posunul do druhého čítania.


„Cieľom predloženého návrhu zákona je vytvorenie podmienok pre rodiny s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím na plynulý prechod od poberania rodičovského príspevku na poberanie príspevku na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutého dieťaťa,“ uvádza sa v dôvodovej správe návrhu.

Podľa súčasného znenia zákona je možné osobe s ŤZP vypracovať komplexný lekársky posudok na priznanie peňažného príspevku na opatrovanie až po ukončení rodičovskej dovolenky. Čiže až po dovŕšení šiesteho roku veku dieťaťa. To podľa predkladateľov vytvára neistotu. Kým je dokončené posúdenie, rodina ostáva bez finančnej podpory, čo môže trvať dva až tri mesiace.

„Na základe uvedeného navrhujeme, aby mohol rodič dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím požiadať o príspevok vopred, ešte v období trvania rodičovskej dovolenky, pričom príspevok na opatrovanie by bol vyplácaný až po ukončení rodičovskej dovolenky,“ dodali predkladatelia návrhu.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: