Bratislavský kraj je dlhodobo ekonomicky najsilnejším v rámci celej krajiny. Najvyššiu kúpnu silu jeho obyvateľov potvrdzujú viaceré ukazovatele ako napríklad hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa, nezamestnanosť, platy či úspory v bankách. Upozornila na to analytička spoločnosti Wood & Company Eva Sadovská. HDP na obyvateľa tam dosahovalo v roku 2021 úroveň 38,8 tisíca eur. HDP na obyvateľa za celú krajinu predstavovalo 18,1 tisíca eur a v jednotlivých regiónoch sa úroveň ukazovateľa pohybovala v rozpätí od 11,1 tisíca eur v Prešovskom kraji, po 19,4 tisíca eur v Trnavskom kraji.


„Bratislavský kraj sa zároveň vyznačuje aj najnižšou mierou nezamestnanosti. Kým v marci tohto roka dosiahla evidovaná miera nezamestnanosti 2,90 percenta, v celej ekonomike bola vykázaná na úrovni 5,61 percenta. Priemerný plat Bratislavčanov dosiahol vlani 1 599 eur, v celej krajine 1 304 eur. Obyvatelia bratislavského regiónu zároveň disponujú vyššími úsporami v bankách. V prípade Bratislavského kraja sú vklady v bankách dlhodobo aspoň trojnásobne vyššie v porovnaní s priemerným údajom za celé Slovensko,“ dodala E. Sadovská.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: