Od začiatku do konca apríla sa na základných školách konajú zápisy detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Informovalo o tom ministerstvo školstva. Miesto a čas zápisu určí zriaďovateľ pre školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.


Konkrétny termín a miesto zverejní riaditeľ základnej školy po dohode so zriaďovateľom na budove základnej školy alebo na inom verejne dostupnom mieste, napríklad na webovom sídle základnej školy. Spolu s termínom zápisu zverejní aj podmienky prijímania detí na vzdelávanie v základnej škole.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: