Od začiatku mája tohto roka vstúpila do účinnosti ďalšia časť novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá zavádza automatický vstup do druhého piliera. Upozornilo na to ministerstvo práce.


Platí to len pri vzniku prvého dôchodkového poistenia v prvom pilieri do veku 40 rokov. Automatický vstup sa teda dotkne hlavne absolventov škôl alebo ľudí, ktorí doteraz napríklad neplatili povinné odvody.

Zároveň zostáva zachovaný dobrovoľný vstup a zvyšuje sa hranica vstupu do druhého piliera pre poistencov, ktorí už sú dôchodkovo poistení, ale ešte doň nevstúpili. Hranica sa mení z predošlých 35 rokov na 40 rokov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: