Súčasne v osobnej doprave pokračoval v máji 2022 už piaty mesiac za sebou vysoký medziročný nárast cestujúcich. Ich počet vzrástol o viac ako 30,5 percenta a dosiahol 55,2 milióna osôb, čo bol najviac v tomto roku. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR. Počet cestujúcich v autobusoch narástol o viac ako štvrtinu a na železnici o viac ako polovicu. Autobusová doprava sa podieľa na preprave cestujúcich až 89 percent.


Celkový objem nákladnej prepravy v máji medziročne dosiahol približne rovnaký objem ako pred rokom 21,8 milióna ton (pokles o 0,3 %). Medzimesačne objem dopravy narástol. Z dlhodobého hľadiska boli aktuálne májové výkony na úrovni približne 93 percent hodnôt, dosiahnutých v rovnakom období pred pandémiou (v máji 2019).

Rast dopravy počas mája tlmili najmä dynamické medziročné zmeny ako poklesy v potrubnej doprave. Ostatné druhy dopravy, kam patrí aj potrubná, zaznamenali 13-percentné medziročné zníženie objemu.

Cestná doprava, ktorá tvorila viac ako dvojtretinový podiel na prepravených tonách tovaru, medziročne rástla. Podniky prepravili po ceste 14,8 milióna ton, čo bolo o 5,1 percenta viac ako pred rokom. Naopak objem tovaru dopraveného po železnici medziročne poklesol o 2,5 percenta, po koľajniciach sa previezla približne šestina tovaru.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: